Karlsviken förvärvar åkeriföretaget Samtek.

Karlsviken Holding AB har förvärvat 60% av aktierna i Samtek-koncernen och option att förvärva resterande 40% av gamla ägaren.

Samtek är ett åkeri med ca 40 anställda och en årsomsättning om ca 45 mkr, huvudkontoret ligger i Häverödal 3 mil norr om Norrtälje. Bolaget utför sophämtning åt bl.a Norrtälje, Uppsala och Västerås Kommun samt har ca 400 containers och lastväxlarbilar mm.

Per G Nordin går in som VD i Samtek from idag.

KARLSVIKEN AB